krasnohorska jaskyna

NAJ.sk
slovak hungary english

Krásna Hôrka

image/foto/krasna_horka_new/img01.jpg image/foto/krasna_horka_new/img02.jpg image/foto/krasna_horka_new/img03.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img04.jpg image/foto/krasna_horka_new/img05.jpg image/foto/krasna_horka_new/img06.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img07.jpg image/foto/krasna_horka_new/img08.jpg image/foto/krasna_horka_new/img09.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img10.jpg image/foto/krasna_horka_new/img11.jpg image/foto/krasna_horka_new/img12.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img13.jpg image/foto/krasna_horka_new/img14.jpg image/foto/krasna_horka_new/img15.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img16.jpg image/foto/krasna_horka_new/img17.jpg image/foto/krasna_horka_new/img18.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img19.jpg image/foto/krasna_horka_new/img20.jpg image/foto/krasna_horka_new/img21.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img22.jpg image/foto/krasna_horka_new/img23.jpg image/foto/krasna_horka_new/img24.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img25.jpg image/foto/krasna_horka_new/img26.jpg image/foto/krasna_horka_new/img27.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img28.jpg image/foto/krasna_horka_new/img29.jpg image/foto/krasna_horka_new/img30.jpg
image/foto/krasna_horka_new/img31.jpg image/foto/krasna_horka_new/img32.jpg

© autor: RNDr. Jaroslav Stankovič

Niečo z archívu hradu

Hrad Krásna Hôrka (súdobá pohľadnica) 1928, archív J. Barcziho Hrad Krásna Hôrka (súdobá pohľadnica) 1915, archív J. Barcziho Hrad Krásna Hôrka (pohľadnica), archív J. Barcziho
Andrássyovci na hrade v 30tych rokoch 20. storočia (archív J. Barcziho) Hrad Krásna Hôrka (pohľadnica. podľa A. Lammela) 1927, archív J. Barcziho tzv. kongregačná sieň v roku 1932 (archív J. Barcziho)
I. miestnosť Franciskinko pietneho múzea v pôvodnom stave v roku 1904 (archív J. Barcziho) miestnosť v strednom hrade s renesančnou pecou začiatkom 20. storočia tzv. izba Žofie Seredyovej koncom 19. storočia (archív J. Barcziho)
gróf Július Andrássy st. jeden z najvýznamnejších európskych politikov-diplomatov 19. storočia (archív J. Barcziho) stavebný vývoj hradu nádvorie medzi horným a stredným hradom na súdobej pohľadnici z roku 1932 (archív J. Barcziho)

© Na všetky fotografie sa vzťahuje zákon o autorských právach.

Krásna Hôrka

image/foto/krasna_horka/img01.jpg image/foto/krasna_horka/img02.jpg image/foto/krasna_horka/img03.jpg
image/foto/krasna_horka/img04.jpg image/foto/krasna_horka/img05.jpg image/foto/krasna_horka/img06.jpg
image/foto/krasna_horka/img07.jpg image/foto/krasna_horka/img08.jpg image/foto/krasna_horka/img09.jpg

© Na všetky fotografie sa vzťahuje zákon o autorských právach.

Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Celkovy pohlad na mauzóleum krátko pred jeho dokoncením grafika Richarda Berndla -reliéf-(1904) archív J. Barcziho Františkin pohreb, hostia pred mauzóleom
stavba mauzólea v Krásnohorskom Podhradí mozaika v kostole S. Vitale v Ravenne ornament -mauzóleum- (1904) archív J. Barcziho
reliéf nad portálom mauzólea (foto J. Barczi)
Pôdorys budovy mauzólea v Krásnohorskom Podhradí grafika Richarda Berndla (1904) archív J. Barcziho Rez budovy mauzólea v Krásnohorskom Podhradí
epoxidová kópia sochy psíka Tascherla od h. Bauera za mauzóleom (foto J. Barczi) retabulum oltára v mauzóleu (foto J. Barczi) Theodorichovo mauzóleum v Ravenne (rchív J. Barcziho)

© Na všetky fotografie sa vzťahuje zákon o autorských právach.

Obec Krásnohorské Podhradie a okolie

Andrássy Dénes képtára (Galerie zu Kraszna-Horka Varalya) Kaštiel v Betliari na súdobej pohladnici z 90tych rokov 19. storocia (archív J. Barcziho) Galéria v Krásnohorskom Podhradí okolo roku 1909
Františkin portrét od G. Paperitza (dnes nezvestný) G. Paperitz, gr. Dionýz Andrássy (foto P. Koren) Socha Františky Andrássyovej v Rožnave (foto J. Barczi)
majolikový reliéf na budove galérie v KhP (foto P. Koren) vzácna fresková výzdoba v rímskokat. kostole v Chyžnom (foto J. Barczi) krídlový oltár Zvestovania Panne Márii so sochami Mjstra Pavla z Levoce v Chyžnom (foto J. Barcz)
  Betliarsky kaštiel, sídlo Andrássyovcov (foto J. Barczi)  

© Na všetky fotografie sa vzťahuje zákon o autorských právach.

Pohreb Dionýza Andrássyho

smutocna brána pred mauzoleom, pohreb gr. Františky Andrássy, 1904 Pamätná tabula v Krásnohorskom Podhradí pripomínajúca založenie dôchodkovej základiny Andrássyovc pohreb grófky Františky Andrássy, 1904
pohreb grófa Dionýza Andrássyho v roku 1913 Krásnohorcania vyprevádzaju svojho pána na poslednej ceste, pohreb Dionýza Andrásszho v roku 1913 smútocný sprievod na pohrebe grófa Dionýza Andrássyho v roku 1913 (archív J. Barcziho)

© Na všetky fotografie sa vzťahuje zákon o autorských právach.

Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka
Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka
Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka
Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka
Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka

Nasledujúce fotografie vyhotovila Lea Mosná

Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka
Hrad Krásna Hôrka Hrad Krásna Hôrka

© Na všetky fotografie sa vzťahuje zákon o autorských právach.

Copyright © JoZo 2006